Skip to main content

Donderdag 7 november 2019

TijdOnderwerpSessie, titel en spreker
08.00 uur
Ontbijt

Sessie Prognose na reanimatie

09.00 uur
Journal Club 16

Early Electroencephalography for Outcome Prediction of Postanoxic Coma: A Prospective Cohort Study
Lisette de Vos

09.15 uur
Journal Club 17

Neurological outcome of postanoxic refractory status epilepticus after aggressive treatment
Jessica Workum

09.30 uur
Praktische Consequentie: JC 16 & 17

Arthur van Zanten

09.45 uur
Casuspresentatie: Een moeilijk te sederen patiënt

Voordracht: Astrid Hoedemaekers
Moderator: Hans van der Hoeven

10.15 uur
Koffie
10.30 uur
Zelfstudie

Beantwoording 4 vragen in 4 groepen

11.00 uur
Plenaire discussie & Presentatie deelnemers

Groep A

11.00 uur
Plenaire discussie & Presentatie deelnemers

Groep B

11.00 uur
Plenaire discussie & Presentatie deelnemers

Groep C

11.00 uur
Plenaire discussie & Presentatie deelnemers

Groep D

11.45 uur
Review of the Day: Artificial Intelligence en IC

Hans van der Hoeven

12.30 uur
Lunch

Sessie Delier

14.00 uur
Journal Club 18

Effect of Flexible Family Visitation on Delirium Among Patients in the Intensive Care Unit The ICU Visits Randomized Clinical Trial
Laura van Gulik

14.15 uur
Journal Club 19

Early Sedation with Dexmedetomidine in Critically Ill Patients
Eva Verweij

14.30 uur
Journal Club 20

Haloperidol and Ziprasidone for Treatment of Delirium in Critical Illness
Laura van Manen

14.45 uur
Praktische Consequentie: JC 18, 19 & 20

Arthur van Zanten

15.00 uur
Thee
15.15 uur
Groepspresentatie protocollen C

Protocol groep C
Chronisch AF en intracraniële bloeding: antistollingsbeleid
Presentatie: Hugo Touw
Moderator/begeleider extern: Astrid Hoedemaekers

15.15 uur
Groepspresentatie protocollen D

Protocol groep D
Dysfagie na detubatie
Presentatie: Rob Wilting
Moderator/begeleider extern: Hans van der Hoeven

17.00 uur
Luchtige Casus: Een patiënt met een onverwachte respiratoire acidose

Arthur van Zanten

17.30 uur
Borrel
18.30 uur
Diner
20.30 uur
Avondlezing Music and Medicine
Arthur van Zanten

De presentaties worden nadat deze gepresenteerd zijn op deze pagina gepubliceerd.