Skip to main content

Dinsdag 5 november 2019

TijdOnderwerpSessie, titel en spreker
08.00 uur
Ontbijt

Sessie Transoesofageale drukmeting

09.00 uur
Journal Club 6

Effects of positive and-expiratory pressure strategy in supine and prone position on lung and chest wall mechanics in acute respiratory distress syndrome
Marieke van Rens

09.15 uur
Journal Club 7

Effect of titrating positive end-expiratory pressure (PEEP) with an esophageal pressure–guided strategy vs an empirical high PEEP-FIO2 strategy on death and days free from mechanical ventilation among patients with acute respiratory distress syndrome, A randomized clinical trial
Stephanie Koster

09.30 uur
Praktische Consequentie: JC 6 & 7

Arthur van Zanten

09.45 uur
Casus Presentatie: Non-invasieve beademing

Voordracht: Hans van der Hoeven
Moderator: Astrid Hoedemaekers

10.15 uur
Koffie
10.30 uur
Zelfstudie
Groep A
10.30 uur
Zelfstudie
Groep B
10.30 uur
Zelfstudie
Groep C
10.30 uur
Zelfstudie
Groep D
11.00 uur
Plenaire discussie & Presentatie deelnemers
12.00 uur
Review of the Day: Patient-Ventilator Interactie

Arthur van Zanten

12.30 uur
Lunch

Sessie ECCO2R

14.00 uur
Journal Club 8

Impact of sweep gas flow on extracorporeal CO2 removal (ECCO2R)
Charlotte Hofhuizen

14.15 uur
Journal Club 9

Control of respiratory drive by extracorporeal CO2 removal in acute exacerbation of COPD breathing on noninvasive NAVA
Claire Slegers

14.30 uur
Journal Club 10

Feasibility and safety of extracorporeal CO2 removal to enhance protective ventilation in acute respiratory distress syndrome: the SUPERNOVA study
Kees Demmendaal

14.45 uur
Praktische Consequentie: JC 8, 9 & 10

Astrid Hoedemaekers

15.00 uur
Thee
15.15 uur
Voorbereiding Fysiologische thema’s

A. Volumetrische capnometrie
B. Betekenis van de P/F-ratio bij ARDS
C. Work of breathing tijdens beademing
D. Negatieve druk longoedeem

16.00 uur
Presentaties Fysiologische thema’s

A. Volumetrische capnometrie

16.00 uur
Presentaties Fysiologische thema’s

B. Betekenis van de P/F-ratio bij ARDS

16.00 uur
Presentaties Fysiologische thema’s

C. Work of breathing tijdens beademing

16.00 uur
Presentaties Fysiologische thema’s

D. Negatieve druk longoedeem

17.00 uur
Luchtige casusbespreking: Een patiënt met een pleuraempyeem

Hans van der Hoeven

17.30 uur
Borrel
18.30 uur
Diner
20.30 uur
Spelletjesavond

De presentaties worden nadat deze gepresenteerd zijn op deze pagina gepubliceerd.